• SKU: CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM UCA-G
 • 3Kg x 0.1g
  6Kg x 0.2g
  15Kg x 0.5g
  30Kg x 1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM UCA-E
 • 3Kg x 0.1g
  6Kg x 0.2g
  15Kg x 0.5g
  30Kg x 1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UWA
 • 3Kg x0.1g
  7.5Kg/0.5g
  15Kg/1g
  30Kg/1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UWA-K
 • 3Kg x0.1g
  7.5Kg/0.5g
  15Kg/1g
  30Kg/1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UWA-G
 • 3Kg x0.1g
  7.5Kg/0.5g
  15Kg/1g
  30Kg/1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UWA-E
 • 3Kg x0.1g
  7.5Kg/0.5g
  15Kg/1g
  30Kg/1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UWA-F
 • 3Kg x0.1g
  7.5Kg/0.5g
  15Kg/1g
  30Kg/1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UWP
 • 1.5Kgx0,2
  3Kgx0.5g
  15Kgx2g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN TREO UT
 • 1Tấn x 0.2kg
  2Tấn x 0.5kg
  5Tấn x 1kg
  10Tấn x 5kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ BSWI
 • 60kg/0.01kg
  150kg/0.02kg
  300kg/0.02kg
  500kg/0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ BSWS
 • 60kg/0.01kg
  150kg/0.02kg
  300kg/0.02kg
  500kg/0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ BSC
 • 60kg/0.01kg
  150kg/0.02kg
  300kg/0.02kg
  500kg/0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ SÀN BSWI
 • 1Tấn x 0.2kg
  2Tấn x 0.5kg
  5Tấn x 2 kg
  10Tấn x 5kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ UEQ
 • 150g/0.005g .
  300g/0.01g .
  600g/0.01g .
  1200g/0.01g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ BB-C
 • 150g/0.005g .
  300g/0.01g .
  600g/0.01g .
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: EXPLORER®
 • 60g x 0.0001g
  110g x 0.0001g
  210g x 0.0001g
  220g x 0.0001g
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN ĐIỆN TỬ CL-OHAUS
 • CL200(200g x 0.1g)
  CL500(500g x 0.1g)
  CL2000(2000g x 1g)
  CL5000(5000g x 1g)
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: NAVIGATOR® XL
 • NTV1601(1.6kgx0.1g)
  NTV2101(2.1kgx0.1g)
  NTV4101(4.1kgx0.5g)
  NTV6101(6.1kgx0.5g)
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: NAVIGATOR® XT
 • NTV1601(1.6kgx0.1g)
  NTV2101(2.1kgx0.1g)
  NTV4101(4.1kgx0.5g)
  NTV6101(6.1kgx0.5g)
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: NAVIGATOR® NV
 • NTV1601(1.6kgx0.1g)
  NTV2101(2.1kgx0.1g)
  NTV4101(4.1kgx0.5g)
  NTV6101(6.1kgx0.5g)
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN BÀN DBII
 • DBII 60kgx0.01kg
  DBII 150kgx0.02kg
  DBII 300kgx0.02kg
  DBII 500kgx0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN TÍNH TIỀN
 • LP I 6kg x 2g
  LP I 15kg x 5g
  LP I 30kg x 10kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN BÀN CAS DL
 • DL 60kgx0.01kg
  DL 150kgx0.02kg
  DL 300kgx0.02kg
  DL 500kgx0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DB
 • DB 60kgx0.01kg
  DB 150kgx0.02kg
  DB 300kgx0.02kg
  DB 500kgx0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN BÀN ĐIỆN TỬ BW-I
 • BW-I 60kgx0.01kg
  BW-I 150kgx0.02kg
  BW-I 300kgx0.02kg
  BW-I 500kgx0.05kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN TÍNH TIỀN CL5000
 • CL 6kg x 2g
  CL 15kg x 5g
  CL 30kg x 10kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN TÍNH TIỀN ER
 • ER 6kg x 2g
  ER 15kg x 5g
  ER 30kg x 10kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN SIÊU THỊ SP
 • SP 6kg x 2g
  SP 15kg x 5g
  SP 30kg x 10kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN TÍNH TIỀN AP
 • AP 6kg x 2g
  AP 15kg x 5g
  AP 30kg x 10kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CÂN TÍNH TIỀN EB
 • EB 6kg x 2g
  EB 15kg x 5g
  EB 30kg x 10kg
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
0915 17 17 07
zalo call