• SKU: BẢNG HIỂN THỊ PHỤ
 • Bảng LED hiển thị phụ
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: HỘP NỐI TÍN HIỆU
 • hộp nối 4 loadcell
  hộp nối 6 loadcell
  hộp nối 8 loadcell
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: CHÂN CÂN
 • Cho Cân sàn
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: SẢN XUẤT CÂN SÀN
 • Sản Xuất cân sàn
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: ĐÓNG GÓI
 • Đóng Gói
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: ĐÓNG GÓI CÂN BÀN
 • Đóng Gói cân bàn
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • SKU: KHUNG CÂN BÀN
 • Khung Cân Bàn
Tình trạng: Còn hàng
Giá liên hệ
 • 1
0915 17 17 07
zalo call